Werkgevers

In HR Management en als corporate recruiter of hiring manager moet u voortdurend vooruitkijken en tegelijkertijd snel anticiperen en schakelen. De organisatie zoekt een balans bij de inzet van schaarse middelen als tijd, geld en mankracht. Ook is er behoefte aan kwaliteit, continuïteit en verbetering.

Tegenwoordig zijn er veel moderne tools en wegen te bewandelen om de behoefte aan personeel in te vullen. Aan de andere kant komt het nu vaker voor dat mensen juist door al deze bomen het bos niet meer zien.

De schaarste in de markt zorgt voor een toenemende druk vanuit de interne organisatie en vraagt om een grotere snelheid van handelen.

Open en eerlijk zijn in de contact-momenten wordt hierom nog belangrijker dan zij al was.

En dat begint bij persoonlijk contact.